Tietosuojaseloste

Metallivälitys Lähdemaa Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste.

Tietosuojaseloste päivitetty viimeeksi 23.3.2023.

 

1. Rekisterinpitäjä

Metallivälitys Lähdemaa Oy
Kivenhakkaajankatu 2
24100 Salo

Y-tunnus 2844479-7

2. Rekisteriä hoitava henkilö

Ville Lähdemaa
Eerikinkatu 9 b A 13
20100 Turku

p. 0400-533 319
ville@lahdemaa.com

3. Rekisterin nimi

Metallivälitys Lähdemaa Oy:n asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja voidaan käsitellä vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

Romualalla vallitsevan käytännön mukaan romua myyviltä yksityishenkilöiltä pyydetään asiakkaan henkilö– ja yhteystiedot jotka kirjataan romunostokuittiin. Tiedot tallennetaan asiakasrekisteriin asiakaspalveluntoiminnan vuoksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • Asiakkaan nimitiedot
  • Henkilötunnus
  • Yhteystiedot, kuten osoitetiedot, sähköpostiosoite ja puhelinnumeroa

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevat henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään.

7. Rekisterin suojaus

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.